Σχεδίαση και κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων

Τα σχέδια των πινάκων υλοποιούνται μέσω του προγράμματος Eplan Electric P8.
Θωμαϊδης Βιομηχανικές Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Σέρρες
Θωμαϊδης Σέρρες κατασκευή πινάκων

Μελέτη, σχεδιάση, κατασκευή

Η Θωμαϊδης Electric κατασκευάζει ηλεκτρικούς πίνακες ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Χρησιμοποιεί υλικά μεγάλων και αξιόπιστων οίκων που διαθέτουν πιστοποίηση από διεθνείς οργανισμούς, τηρώντας πάντα τις ευρωπαικές οδηγίες περι τάσης, ασφάλειας μηχανών και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.

Η Θωμαϊδης Electric κατασκευάζει ηλεκτρικούς πίνακες κατόπιν μελέτης του τεχνικού της τμήματος, το οποίο μπορεί να αναλάβει τη σχεδίαση κάθε είδους πίνακα και επιπλέον να κάνει προτάσεις βελτίωσης ή προσαρμογής σε ιδιαίτερες απαιτήσεις όταν αυτό ζητηθεί. Τα σχέδια των πινάκων υλοποιούνται μέσω του προγράμματος Eplan Electric P8. Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα κατασκευής ηλεκτρικών πινάκων σύμφωνα με σχέδια τρίτων.

Κατηγορίες ηλεκτρικών πινάκων που κατασκευάζονται:

 • Διανομής ισχύος
 • Αυτοματισμού
 • Αντιστάθμισης αέργου ισχύος (με η χωρίς φίλτρα αρμονικών)
 • Ηλεκτροκίνησης (MCC, Soft Starters, Variable Speed Drives)
 • Φωτισμού
 • Μεταγωγής (Κανονικού και εφεδρικού δικτύου)
 • Προστασίας Μετασχηματιστών
 • Χειρισμού (κονσόλες ελέγχου)
 • Φωτοβολταϊκών εφαρμογών
 • Υπαίθριοι υποσταθμοί
 • Πίνακες διανομής Μέσης Τάσης
 • Μη τυποποιημένες κατασκευές
thomaidis-logo-neg

Ποιότητα κατασκευής

Στην εταιρεία μας δίνουμε έμφαση στην ποιότητα κατασκευής. Τα προϊόντα μας σχεδιάζονται με στόχο την μέγιστη διάρκεια ζωής και καλής λειτουργίας.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου στις κατασκευές των ηλεκτρολογικών πινάκων ELECTRIC χρησιμοποιούνται μόνο επώνυμες πρώτες ύλες.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η κατασκευή ηλεκτρολογικών πινάκων χαμηλής και μέσης τάσης αποτελεί την καρδιά της επιχείρησής σας. Στη Θωμαϊδης Electric εγγυόμαστε για την καλή της λειτουργία.

Θωμαϊδης ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
Please enter a message.