Τα έργα μας

Φωτογραφικό υλικό από διάφορες εργασίες που έχουμε κάνει.

Πίνακες φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων

Το εύρος των υπηρεσιών μας εκτείνεται από την αδειοδοτική διαδικασία επενδύσεων μεσαίας (ως 500kW), αλλά και μεγαλύτερης κλίμακας (άνω των 500kW) και συμπεριλαμβάνουν ολόκληρο το φάσμα μέχρι την τελική εγκατάσταση και τη σύνδεση του Φωτοβολταϊκού Πάρκου με το δίκτυο της ΔΕΗ.

Η Θωμαϊδης Electric αναλαμβάνει την μελέτη βιωσιμότητας της φωτοβολταϊκής σας επένδυσης και αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου σας.

Πίνακες εξωτερικοί μέσης Τάσης

Το εύρος των υπηρεσιών μας εκτείνεται από την αδειοδοτική διαδικασία επενδύσεων μεσαίας (ως 500kW), αλλά και μεγαλύτερης κλίμακας (άνω των 500kW) και συμπεριλαμβάνουν ολόκληρο το φάσμα μέχρι την τελική εγκατάσταση και τη σύνδεση του Φωτοβολταϊκού Πάρκου με το δίκτυο της ΔΕΗ.

Πίνακες αυτοματισμού

Το εύρος των υπηρεσιών μας εκτείνεται από την αδειοδοτική διαδικασία επενδύσεων μεσαίας (ως 500kW), αλλά και μεγαλύτερης κλίμακας (άνω των 500kW) και συμπεριλαμβάνουν ολόκληρο το φάσμα μέχρι την τελική εγκατάσταση και τη σύνδεση του Φωτοβολταϊκού Πάρκου με το δίκτυο της ΔΕΗ.

Πίνακες PILAR εξωτερικού χώρου

Το εύρος των υπηρεσιών μας εκτείνεται από την αδειοδοτική διαδικασία επενδύσεων μεσαίας (ως 500kW), αλλά και μεγαλύτερης κλίμακας (άνω των 500kW) και συμπεριλαμβάνουν ολόκληρο το φάσμα μέχρι την τελική εγκατάσταση και τη σύνδεση του Φωτοβολταϊκού Πάρκου με το δίκτυο της ΔΕΗ.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η κατασκευή ηλεκτρολογικών πινάκων χαμηλής και μέσης τάσης αποτελεί την καρδιά της επιχείρησής σας. Στη Θωμαϊδης Electric εγγυόμαστε για την καλή της λειτουργία.

Θωμαϊδης ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
Please enter a message.