Επικοινωνία

Αναλαμβάνουμε την κατασκευή και συντήρηση βιομηχανικού επιπέδου ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

ΘΩΜΑΙΔΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.

5o χλμ Σερρών Δράμας

+30 2321053629, +30 6936843732

info@thomelec.gr

facebook.com/thomelec

instagram.com/thomelec

Πιστοποιημένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Φόρμα επικονωνίας

Please enter your name.
Please enter a message.